Förnya

  1. Börja med att kontrollera att du har tillräckligt med pengar på ditt hoppkonto, då avgiften dras direkt från det.
  2. Gå in på Svenska Fallskärmsförbundet och ansök om din licens.
  3. Är du ny hoppare på SFK eller ansöker om en ny behörighet, då skickar du ett mail till Chefsinstruktören och berättar vem du är.
    Sökte du en ny behörighet så måste du visa för CI att du uppfyller kraven på den nya behörigheten.
  4. Vänta snällt på att CI, Kassören och RI går igenom din ansökan och godkänner den.
Avgiften för 2017 är 3200 kr.